SPAREX book proposal 2 [work in progress, 2014-2015]

The SPAREX research team elaborated a Romanian language book proposal to be submitted to a publishing house. The working title of the volume is: Pata. Editors: Adrian Dohotaru, Hajnalka Harbula, Cristina Raț and Enikő Vincze.

Volumul colectiv “Pata” pe de o parte surprinde aspecte ale formării zonei Pata Rât, spațiul precar al locuirii marginalizate din apropierea gropii de gunoi a orașului Cluj (creată prin acțiuni administrative directe sau nepăsare instituțională și complicități multiple de la diverse nivele). Pe de altă parte, cartea este oglindă a diverselor inițiative civice trans-etnice pentru drepturile omului și dreptate socială, care urmăresc desegregarea spațiului deprivat și stigmatizat, și impunerea unor politici locale și centrale menite să asigure drepturile locative ale tuturor cetățenilor și în mod particular ale categoriilor marginalizate.

 

Cuprins preliminar

Introducere (despre tematica și abordarea cadru a volumului)

“Un ghimpe’n coasta clujenilor” (Cristina Raț)

“Colonia nu este bună” (mărturii anonime de pe strada Cantonului – interviuri înregistrate de Enikő Vincze)

“Scena antropologiei performative este cea a activismului stradal ” (Adi Dohotaru)

De la nemulțumiri personale la revendicările colective ale comunității Coastei (lista de autori, în funcție de dorința acestora de a fi nominalizați sau a rămâne anonimi – mărturii îngrijite de Hajnalka Harbula)

“Din Iris ne-au mutat în mai 1963, ne-au mutat în mai multe locații” (…)

“Nu ne place aici mamă, hai să mergem înapoi la casa noastră” (…)

“Noaptea aia, cred că n-o s-o uit nici când o să am 80 de ani” (…)

“Am ajuns în România, undeva la ora 12 seara, toată lumea era pe afară,                             plângeau” (…)

“Am și contractul de la Electrica, din trei decembrie e contractul, și am fost                           demolați în șapteșpe” (…)

“Cercetarea activistă este un act politic ” (Enikő Vincze)

Precarizarea în Dallas, între nepăsare instituțională și ajutoare umanitare (lista de autori, în funcție de dorința acestora de a fi nominalizați sau a rămâne anonimi – mărturii îngrijite de Adi Dohotaru)

“Ești în Pata Rât” – tematizări și acțiuni artistice (Attila Tordai & all)

Invizibilitatea traiului pe rampa de deșeuri (lista de autori, în funcție de dorința acestora de a fi nominalizați sau a rămâne anonimi – mărturii îngrijite de Cristina Raț)