Zone de locuire defavorizată și stigmatizare culturală [Enikő Vincze]

Prezentarea susținută la conferința “Locuire socială la romi: drept şi demnitate” organziată de ISPMN în Cluj în ziua de 11.09.2013, pe lângă prezentarea abordării elaborate prin și utilizate în cercetarea SPAREX și-a propus descrierea tipologiei proceselor de formare a spațiilor locative marginalizate pe baza studiilor de caz realizate în cele cinci orașe din România.

ZLD stigmatizare_sept2013