Introducere în cercetarea SPAREX și rezultate preliminare

Acest material prezintă (1) abordarea cercetării noastre; (2) materialul empiric colectat de-a lungul primei etape a proiectului legat atât de contextul instituțional și discursiv național și global al marginalizării socio-spațiale a romilor, cât și de realitățile locale (surprinse prin interviuri, observații și fotografii în orașele Cluj, Tg. Mureș, Miercurea-Ciuc, Călărași, Ploiești); (3) lista articolelor produse de membrii echipei despre cele din urmă, dar și despre discursul public din opt țări, relevant fenomenului studiat, precum și un set de recomandări de politici publice privind dezvoltarea teritorială incluzivă și comunitățile marginalizate de romi. Aceste rezultate preliminare ale proiectului SPAREX, dar și studiile premergătoare ale membrilor echipei care ne ajută în contextualizarea materialului empiric adunat prin instrumentele sale, constituie bazele continuării muncii noastre, în particular a producerii unor studii ce vor fi publicate în reviste de specialitate și într-un volum comun, și prezentate la conferințe internaționale.

intro spatializarea excluziunii_EV July2013

În completare, câteva idei despre reperele conceptuale ale abordării SPAREX (în special ale înțelegerii relației dintre social și spațial) și concluzii preliminare parțiale privind tipologia proceselor de formare a spațiilor locative marginalizate, cauzele acestora, precum și segregarea spațială ca manifestare și cauză a excluziunii sociale.

rep teo concl_ marginalizare socio-spatiala_EV JUly2013