Dezvoltare, subdezvoltare și comunitățile sărace de romi [Anca Simionca]

Intervievații pe ale căror discursuri se bazează această lucrare sunt angajați în poziții de conducere în Camerele de Comerț și Industrie, AJOFM, purtători de cuvânt sau sociologi din cadrul Inspectoratelor de Poliție și consilieri locali care nu fac parte din partidul majoritar aflat la conducerea administrației locale din cele cinci orașe incluse în cercetare. Această categorie de intervievați sunt doar indirect responsabili de situația persoanelor sărace de etnie romă care locuiesc în zonele segregate identificate prin cercetarea noastră. În funcție de specificul activității fiecăruia, subiecților le-au fost adresate și o serie de întrebări directe legate de diferite aspecte ale vieții săracilor marginalizați. O mare parte din răspunsuri se referă, totuși, la situația globală din oraș, așa cum o percep ei, în care încearcă să poziționeze cazul specific care ne interesa pe noi ca cercetători.

Acest articol urmărește două scopuri: 1) să prezinte o scurtă descriere a traiectoriei economice a orașelor Călărași și Ploiești; 2) să schițeze un câmp de problematizare a modului în care sunt poziționate comunitățile sărace și segregate de romi în definițiile de normalitate și dezirabilitate ale reprezentanților acestor instituții.

calarasi ploiesti econ dezv_simionca