Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Nevoia de politici publice integrate pentru romii marginalizați [Enikő Vincze]

Acest studiu își propune să formuleze câteva recomandări privind politicile publice pentru romii marginalizați pe baza cercetărilor autoarei derulate în ultimii nouă ani. Sintetic vorbind, recomandările respective sunt ghidate de principiile recunoașterii culturale, incluziunii și dreptății sociale, capacitării economice și reprezentării politice.

studiu EV_volum FSE20_2

După (1) schițarea procesului și modului în care identitatea și problematica romă a fost construită (1.1) prin demersurile internaționale ale elitelor rome și (1.2) prin politicile europene, studiul prezinta concluziile investigațiilor autoarei despre (2) accesul la sănătatea reproducerii a femeilor rome și politicile reproductive, despre (3) accesul la educație școlară a copiilor romi și politicile educaționale, și despre (4) accesul femeilor și bărbaților de etnie romă la muncă decentă și politicile de ocupare. Într-un final (5) studiul isi propune să sintetizeze aceste concluzii din punctul de vedere al impactului spațializării și rasializării excluziunii sociale (și implicit al locuirii marginalizate) asupra vieții oamenilor, demonstrând nevoia de o abordare integrată utilizabilă atât în demersurile analitice ale studiilor despre romi, cât și în domeniul politicilor publice pentru romi. Pe lângă faptul că aceasta trebuie să coordoneze inițiativele din diverse domenii (cum ar fi locuirea, educația școlară, ocuparea și sănătatea), este nevoie ca ea să îmbine perspectiva drepturilor omului cu cea a dezvoltării umane și sociale, și să acționeze asupra tuturor factorilor social-economici, politici și culturali care produc marginalitatea avansată a comunităților de romi (atât ai celor din interiorul acestora, cât și ai celor care funcționează în contextul lor mai larg, în societatea mainstream, inclusiv rasismul anti-țigănesc și discriminarea structurală).