Abordările cercetării [research approaches]

Raport asupra activităților SPAREX din perioada octombrie – decembrie 2011: abordările cercetării

 Acest text prezintă materialele discutate la primul workshop al proiectului derulat în Cluj în noiembrie 2011. Materialele respective (vezi Anexa 2 a Raportului de mai jos în limba engleză) descriu obiectivele, conceptele și întrebările cercetării; principalele aspecte legate de metodologiile utilizate în cercetarea SPAREX; precum și abordările și obiectivele care structurează diversele componente ale proiectului (în particular multi-sited ethnography înțeleasă aici ca etnografie multi-perspectivală; filmul realizat în cadrul proiectului; analiza politicilor publice românești și europene legate de tematica cercetării; și analiza de discurs public privind subiectele SPAREX în România, Ungaria, Bulgaria, Slovacia, Polonia, Italia și Franța).

 

Report on SPAREX activities from the time period October – December 2011: research approaches 

This text presents the materials discussed with the occasion of the first project workshop organized in Cluj in November 2011. These materials (see Annex 2 in English of the detailed Report from below) describe our objectives, concepts and research questions;  the main aspects of the SPAREX methodologies; and the approaches and objectives that structure the different project components (in particular the multi-sited ethnography understood here as mult-perspectival ethnography; the film realized within this project; the analysis of Romanian and European public policies linked to the topics of our research; and the discourse analysis regarding the SPAREX subjects in Romania, Hungary, Bulgaria, Slovakia, Poland, Italy and France).

 

raport SPAREX dec2011