Metode și instrumente de cercetare [research methods and instruments]

Raport asupra derulării proiectului în 2012 – instrumente de cercetare și metode de lucru în colectarea datelor empirice  

În economia proiectului de trei ani, activitățile din anul 2012 în mod predominant s-au axat, în toate componentele cercetării, pe procesul de colectare a materialor empirice prin care ne propunem să facem analiza spațializării și rasializării excluziunii sociale. Unele activități însă (cele de fundamentare conceptuală și metodologică) au fost concepute în continuarea celor începute în 2011, iar altele în pregătirea celor planificate pentru anul 2013. Pe lângă munca de teren și colectarea textelor prin care se preconizează analiza discursului public despre segregare, sărăcie și romi, în această perioadă echipa proiectului a început să elaboreze și primele interpretări ale materialelor adunate. Acest raport este bazat pe rapoartele intermediare ale membrilor echipei, oferind o privire asupra procesului de colectare de date și prezentând instrumentele de cercetare utilizate.

 

Report on project developments in 2012– research instruments and methods used in data collection   

In the economy of the three year long project, the activities from 2012 predominantly aimed, at each of its components, at collecting empirical materials through which we plan analyzing the spatialization and racialization of social exclusion. Some of our activities (those focusing on elaborating our conceptual and methodological frames) were conceived in a way that continued what we started in this sense in 2011 and as well as with the aim to prepare the activities planned for 2013. Besides the fieldwork conducted on several sites from Romania and the collection of written texts  through which we want to understand how segregation, poverty and Roma are constructed discursively in several countries, in 2012 members of the SPAREX team also started to analyze the resulted information and  data. This report is based on the individual reports written by team members, it highlights the process of data collection and it presents the research instruments used by the latter.

 

raport sparex_noi2012