Strategii identitare şi educaţie şcolară: raport de cercetare despre accesul copiilor romi la şcoală (EDUMIGROM – România) [de Vincze Enikő, Harbula Hajnalka]

Volumul explorează accesul etnicilor minoritari la educație școlară și
politicile educaționale aferente din România post-socialistă, precum și experiențele elevilor romi dintr-un context urban. Astfel atrage atenția și asupra modului în care politicile publice sunt sau nu sunt implementate la nivel local și datorită concepțiilor și practicilor actorilor de la acest nivel, dar desigur și datorită relației între administrația centrală și cea locală. Volumul ne demonstrează: chiar dacă ele au potențialul să neutralizeze într-o anumită măsură efectele marginalizării sociale – intersectându-se cu alți factori structurali și mentalitari ai mediului cotidian al copiilor romi, și chiar în pofida dorinței acestora de a se integra – aceste politici publice nu generează schimbări sustenabile dacă nu sunt completate cu schimbări ai economiei politice și ai gândirii cotidiene despre conviețuirea cu alteritatea. În fine, volumul așează în centrul atenției strategiile identitare ale copiilor romi prin care aceștia răspund provocărilor venite dinspre mediul lor școlar
și domestic imediat, dar și dinspre contextul social-economic mai larg. Observă efortul acestor adolescenți de a se afirma ca persoane independente, în timp ce prelucrează atât mesajele culturale privind identitatea lor de rom, cât și efectul condițiilor materiale în care trăiesc, încercând să se manifeste în prezența altora cu demnitate (prin acceptarea
necondiționată a regulilor impuse de școală și / sau prin rezistența față de ele).

strategii identitare si educatie scolara Volum 2011