Accesul femeilor şi bărbaţilor de etnie romă la muncă decentă. Viaţă cotidiană, politici şi proiecte [ed. Enikő Vincze, cu contribuţia Loreni Baciu, Hajnalka Harbula, Iuliu Kozák, György Lukács, Nándor Magyari, Noémi Magyari, Camelia Moraru]]

Volumul a rezultat din cercetarea derulată ca o componentă a proiectului “Egalitate prin diferență. Accesul femeilor rome pe piața muncii”. El descrie în mod critic, din punctul lor de vedere, nedreptățile la care sunt supuse femeile și bărbații de etnie romă, și formulează propuneri în vederea eliminării acestora. … Împreună cu celelalte activități ale proiectului, cercetarea contribuie la conștientizarea faptului că egalitatea de șanse (dincolo de asigurarea cadrelor juridice care s-o susțină prin demersuri legislative) se poate realiza prin egalizarea efectivă a șanselor, adică prin schimbările aduse în modul în care este construită și funcționează societatea, și în felul în care gândim despre egalitate și diferență între femei și bărbați, între romi și ne-romi, și/sau despre nevoia și posibilitatea unor măsuri afirmative.

Proiectul în general, și cercetarea în particular au pornit de la recunoașterea faptului că munca domestică/ neplătită (prin care zilnic se reproduce forța de muncă) şi/ sau munca productivă/ aducătoare de venit sunt activităţile prin care femeile rome contribuie la susţinerea familiilor şi comunităţilor lor, precum şi a societăţii în general. Pe de altă parte, proiectul şi cercetarea au relevat mecanismele sociale (printre ele excluziunea şi discriminarea), şi concepţiile culturale (printre ele prejudecăţile rasializate şi genizate), care le prescriu femeilor rome anumite poziţii (printre altele muncile care le sunt accesibile, acestea fiind de obicei munci precare) şi le limitează oportunităţile de afirmare şi de realizare în viaţa privată şi publică (printre altele pe piaţa muncii).

accesul romilor la munca decenta