Incluziune adversă [Cristina Raţ]

Acest studiu îşi propune să analizeze felul în care configurarea sistemului de protecţie socială din România perioadei de tranziţie a constituit un factor structural ce a permis adâncirea diviziunilor sociale dintre populaţia romă şi cea majoritară, adăugând prejudecăţilor existente stigmatul dependenţei şi al abuzului de prestaţii sociale.

Incluziune_Adversa_2011_Cristina