Fier vechi în Sud-Estul Câmpiei Române, film documentar

Filmul “Fier vechi în Sud-Estul Câmpiei Române” a fost realizat în cadrul cercetării “Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Formarea socială și culturală a ‘ghetourilor țigănești’ în România în context european” derulat cu sprijinul unui grant CNCS – UEFISCDI, PN-II-ID-PCE-2011-3-0354 (www.sparex-ro.eu).

The film “Scrap metal in the South East of the Romanian Plain” was made within the research “Spatialization and racialization of social exclusion. The social and cultural formation of ‘Gypsy ghettos’ in Romania in a European context” conducted with the support of a CNCS – UEFISCDI grant, PN-II-ID-PCE-2011-3-0354 (www.sparex-ro.eu).

https://www.youtube.com/watch?v=CGTcaFPrhuU

Filmări în Călărași/Shooting in Călărași, 2013. Post-producție/ Postproduction – 2016.

Regia/ director: Enikő Vincze.
Operator și montaj/ Camera and editing: Tibor Schneider. Consultanți/ consultants: Cătălin Berescu, Nicolae Arsene, Daniel Stancu.
Naratori/ Voice-over: Noémi Magyari, George Zamfir.
Subtitrare engleză/ English subtitle: Noémi Magyari.