Dreptate socială în Pata Cluj (Social justice in Pata Cluj) – film documentar (documentary film)

Filmul a fost realizat prin grantul CNCS – UEFISCDI, PN-II-ID-PCE-2011-3-0354 în cadrul proiectului “Spaţializarea și rasializarea excluziunii sociale. Constituirea socială și culturală a ‘ghetourilor ţigănești’ în România în context european” (www.sparex-ro.eu).

Filmările au fost făcute între 2011-2016, montajul fiind realizat în 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=tafjsl0r7ek

Pe de o parte filmul reconstituie un moment al formării zonei Pata Rât din Cluj-Napoca, cel din decembrie 2010 când 350 de persoane au fost evacuate de pe strada Coastei și mutate forțat în casele modulare din Pata Rât. Cu puțin timp înainte de autorizarea acestor construcții din Pata Rât, primăria a obținut terenul de sub ele printr-un schimb de terenuri cu compania Brentner Veres, iar Consiliul Local a avizat PUZ Pata Rât Est prin care zona a fost transformată în zonă de locuire. Certificatul de Urbanism nr. 1642/2010 pentru construirea de locuințe sociale pentru persoanele fără adăpost a fost eliberat în anul în care s-a eliberat și Certificatul de Urbanism nr. 2180/2010 pentru amenajarea platformei pentru stocarea temporară a deșeurilor menajere, beneficiar SC Salprest Rampa SRL.

Pe de altă parte filmul reflectă câteva momente din istoria activismului anti-ghetoizare, anti-rasism și pentru dreptate socială și drepturi locative început în orașul Cluj din anul 2010, apoi extins după 2011 și continuând în diverse forme până azi, incluzând manifestările stradale organizate anual pentru a marca ziua evacuării de pe strada Coastei (printre ele Mișcare pentru dreptate socială – 2011, Scoateți-ne din Pata Rât – 2013, Suntem egali nu ilegali! – 2015).

Film made through the CNCS-UEFISCDI, PN-II-ID-PCE-2011-3-0354 grant, within the Spatialization and racialization of social exclusion. The social and cultural formation of “Gypsy ghettoes” in Romanian in a European context (www.sparex-ro.en)
Shooting: 2012-2016
Postproduction: 2016

The film reconstructs the formation of one of the areas of Pata Rat from Cluj-Napoca (Romania), the one that was constituted in December 2010 when 350 people were evicted from Coastei street and forced to move into the modular houses constructed by the City Hall nearby the landfill. Shortly before authorizing this construction plan, the Municipality obtained the land through an exchange made with Brentner Veres sanitation company, and it also approved the Area Urban Plan for Pata Rat East that was converted by this act into a residential area. The Urbanistic Certificate 1642/2010 for the “construction of social housing for homeless” in this area was released in the same year like the authorizations for setting up two new platforms for the temporary storage of waste.

On the other hand the film reflects some moments of the history of local activism against ghettoization and racism, and activism for social justice and housing rights. These actions began in the city of Cluj in 2010, then expanded after 2011 and continued in various forms until today, including street manifestations organized yearly to mark the day of the evictions from Coastei street (among them the Movement for social justice – 2011; SOS! Remove us from Pata Rat – 2013; We are equal, not illegal! – 2015).

 

Vasazás és téglagyártás Közép-Erdélyben (Colectare de fier vechi și producție de cărămidă în Centrul Transilvaniei), film documentar

Filmul “Vasazás és téglagyártás Közép-Erdélyben” (Colectare de fier vechi și producție de cărămidă în Centrul Transilvaniei) a fost realizat în cadrul cercetării “Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Formarea socială și culturală a ‘ghetourilor țigănești’ în România în context european” derulat cu sprijinul unui grant CNCS – UEFISCDI, PN-II-ID-PCE-2011-3-0354 (www.sparex-ro.eu).

The film “Scrap and brick production in Central Transylvania” was made within the research “Spatialization and racialization of social exclusion. The social and cultural formation of ‘Gypsy ghettos’ in Romania in a European context” conducted with the support of  a CNCS – UEFISCDI grant, PN-II-ID-PCE-2011-3-0354 (www.sparex-ro.eu).

 https://www.youtube.com/watch?v=3h_zggezqyA&feature=youtu.be

Filmări în Târgu Mureș/ Shooting in Târgu Mureș, 2013. Post-producție/ Postproduction, 2016.

Regia/ director: Enikő Vincze.                                                                                                 Operator și montaj/ Camera and editing: Tibor Schneider.                                                   Consultanți/ consultants: Péter Balog, Cătălin Berescu, Béla Bodor, László Fosztó, Hajnalka Harbula, Elek Kurkuj, Laci Marosi.                                                                 Narator/ Voice-over & Subtitrare engleză/ English subtitle: Noémi Magyari.

Fier vechi în Sud-Estul Câmpiei Române, film documentar

Filmul “Fier vechi în Sud-Estul Câmpiei Române” a fost realizat în cadrul cercetării “Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Formarea socială și culturală a ‘ghetourilor țigănești’ în România în context european” derulat cu sprijinul unui grant CNCS – UEFISCDI, PN-II-ID-PCE-2011-3-0354 (www.sparex-ro.eu).

The film “Scrap metal in the South East of the Romanian Plain” was made within the research “Spatialization and racialization of social exclusion. The social and cultural formation of ‘Gypsy ghettos’ in Romania in a European context” conducted with the support of a CNCS – UEFISCDI grant, PN-II-ID-PCE-2011-3-0354 (www.sparex-ro.eu).

https://www.youtube.com/watch?v=CGTcaFPrhuU

Filmări în Călărași/Shooting in Călărași, 2013. Post-producție/ Postproduction – 2016.

Regia/ director: Enikő Vincze.
Operator și montaj/ Camera and editing: Tibor Schneider. Consultanți/ consultants: Cătălin Berescu, Nicolae Arsene, Daniel Stancu.
Naratori/ Voice-over: Noémi Magyari, George Zamfir.
Subtitrare engleză/ English subtitle: Noémi Magyari.