Perspectiva spațială în abordarea excluziunii sociale

Prezentarea se bazează pe cercetarea, încă în derulare, cu tema Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Formarea socială și culturală a „ghetourilor țigănești” în România în context European (www.sparex-ro.eu, 2011-2014, finanțat prin programul IDEI al Planului Național de Cercetare II din România). Cercetarea include o componentă de etnografie urbană multiperspectivală, care constă din analiza proceselor de constituire a zonelor de locuire sărace populate în mod preponderent de persoane/grupuri (auto)identificate drept rome și a (ne)participării acestora la viața celor cinci orașe vizate, precum și din analiza politicilor locative și a practicilor autorităților locale prin care ele contribuie la crearea acestor spații, respectiv încearcă să gestioneze problemele sociale pe care acestea le produc. Mai departe, dorind să plaseze construirea discursivă a zonelor segregate de locuire în România într-un context mai larg, cercetarea interoghează aceeași temă în alte șase țări prin analiza critică a discursului public despre ceea ce se percepe pe diverse planuri locale drept „zone locuite de romi săraci”, făcând această analiză prin texte mediatice, documente ale unor organizații civice și documente de politici publice.

Prezentarea Perspectiva spațială în abordarea excluziunii sociale. Excluziunea locativă și teritorială a romilor marginalizați în România are trei mari părți.

Continue reading

Incluziune adversă [Cristina Raţ]

Acest studiu îşi propune să analizeze felul în care configurarea sistemului de protecţie socială din România perioadei de tranziţie a constituit un factor structural ce a permis adâncirea diviziunilor sociale dintre populaţia romă şi cea majoritară, adăugând prejudecăţilor existente stigmatul dependenţei şi al abuzului de prestaţii sociale.

Incluziune_Adversa_2011_Cristina