SPAȚIALIZAREA ȘI RASIALIZAREA EXCLUZIUNII SOCIALE

Proiectul își propune descrierea și interpretarea fenomenului constituirii sociale și culturale a “ghetourilor țigănești” urbane din România în context European, mai precis a spațiilor rezidențiale marcate de sărăcie acută și stigmatizare rasială în care locuiesc persoane (auto)identificate de etnie romă. Proiectul a fost inițiat de Enikő Vincze, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România, este implementat de o echipă multi-disciplinară compusă din experți din România și din străinătate, și este finanțat prin programul IDEI al Planului Național de Cercetare II din România în perioada octombrie 2011 și septembrie 2014 (grant CNCS – UEFISCDI, PN-II-ID-PCE-2011-3-0354, Contract de finanțare NR 194 /2011 încheiat între Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, respectiv Contractor: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca).

 

SPATIALIZATION AND RACIALIZATION OF SOCIAL EXCLUSION

The project aims at describing and interpreting the phenomenon of the social and cultural formation of urban “Gypsy ghettoes” from Romania in a European context, more precisely of the residential spaces marked by severe poverty and racial stigmatization inhabited by people (self)identified as Roma. The project was initiated by Enikő Vincze, professor at Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca from Romania, is conducted by a multi-disciplinary team composed of experts from Romania and from abroad, and is financed through the program IDEI of the Romanian National Research Plan during October 2011 and September 2014 (grant CNCS – UEFISCDI, PN-II-ID-PCE-2011-3-0354, contract NR 194 /2011, signed between Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, respectively between Contractor: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca).