Publications of SPAREX research team members in the “Vatra” cultural magazine

Four members of the SPAREX research team published articles inspired by the topic of our investigation in the cultural journal “Vatra”, XLIV, Nr. 519-520, June-July 2014:

Adrian Dohotaru: Antropologie performativă. Cazul ghetoului Pata Rât, pp. 60-64.

Norbert Petrovici: Industrii creative și dezvoltare urbană, pp. 57-60.

Cristina Raț: Despre margini, pp. 41-44.

Enikő Vincze: Politica, politicile și romii, pp. 38-41.

 

Marketization, housing politics and Roma exclusion [Enikő Vincze]

Paper presented at the conference “Autocracy and Market Economy”,  University of Vienna, 15-17 May 2014

The aim of the presentation is o illustrate how economic processes (such as marketization) and politics (in particular the politics of housing) are interlinked in the post-socialist context of Romania. Most importantly, I aim to show how these broad economic and political processes are  generating social exclusion, which in the case of poor Roma means the juxtaposition of multiple material deprivations, cultural stigmatization and non-participation on the societal life (economy, culture, politics in the large sense of the term).

marketization housing politics Roma exclusion

The presentation observes: the way in which the housing domain was privatized and marketized in the post-socialist Romania, a process actively sustained by state interventions at national and local level, created instances of advanced marginality characteristic of the neoliberal regime. The disadvantaged, mostly isolated housing areas are inhabited by people severely impoverished by economic restructuring and the lack of proper social protection measures and social inclusion policies.These neighborhoods are for many times stigmatized as “Gypsyhoods”, so the identity of the place and the identity of people inhabiting it are associated in a racializing manner.

The major conclusion of the paper – linked to the topic of the conference – is that from the point of view of the impoverished people and territories, the post-socialist (housing) market sustained by state politics generated undemocratic processes, i.e. less or no participation on the societal life. These processes are situating them into disempowering socio-economic positions from where they cannot act as equal citizens enjoying the resources and goods available in their social environment.

 

 

The war against poor (Roma) in populist discourses and practices in Romania [Enikő Vincze]

This paper offers an insight into the war against poor (Roma) in populist discourses and practices in Romania, while demonstrating how populism, in this case, is intersected with racism. In a first step, the paper outlines the general poverty-related context of Romania through some statistical data, and afterwards it sketches three cases that illustrate extreme ways in which populism targets poor Roma. Next, in two chapters, the article elaborates on some interpretations about (a) how poor Roma are dispossessed of their homes, citizenship and humanity, and (b) how are the poor blamed and racialized. As a conclusion, the paper drafts on some of the theoretical directions that might be useful for the analysis of the war against poor (Roma).

The_war_against_poor Roma

Zone de locuire defavorizată și stigmatizare culturală [Enikő Vincze]

Prezentarea susținută la conferința “Locuire socială la romi: drept şi demnitate” organziată de ISPMN în Cluj în ziua de 11.09.2013, pe lângă prezentarea abordării elaborate prin și utilizate în cercetarea SPAREX și-a propus descrierea tipologiei proceselor de formare a spațiilor locative marginalizate pe baza studiilor de caz realizate în cele cinci orașe din România.

ZLD stigmatizare_sept2013

Urban Landfill: a Space of Advanced Marginality [Enikő Vincze]

This paper was presented at the  conference “Resourceful Cities” (RC 21 Conference 2013 – Sociology of Urban and Regional Development, International Sociological Association),organized at Humboldt University in Berlin between 20-31.08.2013.

The paper was given under Session 5 (The fracturing of urban citizenship in Europe: spatial exclusion and excluded spaces in contemporary European cities), which aimed at addressing “the abandonment or neglect of spatially concentrated communities deemed to unworthy of investment, protection and support by state and capital; the spatial separation of citizens who deserve and those who do not deserve citizenship rights”.  Within this,  the paper followed to give an insight into the phenomenon of advanced marginality in a post-socialist context of neo-liberalization through the investigation of the social and cultural formation of the urban landfill as segregated, stigmatized and racialized residential space, in particular through the case study on Pata Rât from Cluj-Napoca, Romania, the area hosting the city’s landfill and inhabited mostly by people (self)perceived as Roma.

urban landfill marginality berlin aug 2013

The author of the paper gave an overview on the following aspects of the issue:

  1. Aims, empirical grounds and theoretical frames
  2. Romania, Cluj and its landfill – statistical overview and mapping
  3. Scales of marginalization in the vicinity of the urban landfill: similarities and differences between the Garbage Dump, Dallas or old Pata Rât, Cantonului street, and “Colina verde” or new Pata Rât
  4. Larger processes affecting the housing sector
  5. Conclusions: socio-spatial exclusion and creation of undeserving citizens by neoliberalization and  racialization

Accesul la locuinţe sociale – comparaţie între cinci orașe [Cristina Raț]

Acest articol, într-un prim pas descrie cadrul normativ care reglementează politicile românești privind locuințele sociale, și sugerează că în pofida faptului că aceste politici – conform cadrului UE, dar și al legislației românești – ar trebui să deservească imperativul incluziunii sociale, ele eșuează în acest demers. Mai departe, articolul arată că disponibilitatea locuinţelor sociale este foarte redusă în România în comparaţie cu alte ţări membre UE, și că stocul imobiliar locativ din patrimoniul de stat s-a redus considerabil încă de la începutul anilor 1990. Într-un final, analiza se focalizează pe o comparaţie între Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Miercurea Ciuc, Ploieşti şi Călăraşi cu privire la criteriile de acces la locuinţe sociale. În toate judeţele și orașele analizate, stocul de locuinţe sociale este extrem de redus  în raport cu nevoile existente, indicate de numărul mare al cererilor valide pentru locuinţe sociale, cât şi de estimările noastre în urma cercetării de teren în locaţii marginalizate, segregate din cele cinci municipalităţi.

Accesul la locuinte sociale_Sparex 

 

Dezvoltare, subdezvoltare și comunitățile sărace de romi [Anca Simionca]

Intervievații pe ale căror discursuri se bazează această lucrare sunt angajați în poziții de conducere în Camerele de Comerț și Industrie, AJOFM, purtători de cuvânt sau sociologi din cadrul Inspectoratelor de Poliție și consilieri locali care nu fac parte din partidul majoritar aflat la conducerea administrației locale din cele cinci orașe incluse în cercetare. Această categorie de intervievați sunt doar indirect responsabili de situația persoanelor sărace de etnie romă care locuiesc în zonele segregate identificate prin cercetarea noastră. În funcție de specificul activității fiecăruia, subiecților le-au fost adresate și o serie de întrebări directe legate de diferite aspecte ale vieții săracilor marginalizați. O mare parte din răspunsuri se referă, totuși, la situația globală din oraș, așa cum o percep ei, în care încearcă să poziționeze cazul specific care ne interesa pe noi ca cercetători.

Acest articol urmărește două scopuri: 1) să prezinte o scurtă descriere a traiectoriei economice a orașelor Călărași și Ploiești; 2) să schițeze un câmp de problematizare a modului în care sunt poziționate comunitățile sărace și segregate de romi în definițiile de normalitate și dezirabilitate ale reprezentanților acestor instituții.

calarasi ploiesti econ dezv_simionca

Călăraşi – zone de locuire săracă [Cătălin Berescu]

Proiectul Sparex îşi propune să descrie procesele de spaializare şi rasializare a săciei în mai multe oraşe din România, lucrarea de faţă încercînd să aducă o contribuţie la tabloul excluziunii spaţiale prin identificarea şi descrierea arhipelagului de zone de locuire săracă a romilor la nivelul oraşului Călăraşi. Într-un prim pas articolul descrie contextul teritorial și urban al centrului de județ cu același nume, apoi prezintă zonele de locuire defavorizată. Pentru a avea un tablou general al locuirii sărace în Călărași studiul ia în considerare șapte zone, diferite ca mărime și caracter (Oborul Nou, Cărămidari, FNC – Livada, Doi Moldoveni, Cinci Călărași, Măgureni și Prelungirea București), descriind mai pe larg, prin interviurile realizate, poze și hărți, trei: Oborul Nou, FNC – Livada, și Doi Moldoveni. Perspectiva autorităților locale este redată în Anexele articolului, prin documentele oficiale ale acesteia accesibile și pe pagina de internet a primăriei.  

Calarasi locuire saraca_Berescu

Procese de valorizare și devalorizare a spațiului urban în Cluj [Norbert Petrovici]

Analiza de mai jos pornește de la baza de date cu cele mai multe oferte de pe piața imobiliară din Cluj centralizate de către firma Edil, atât cele din revista Piața de la A la Z (varianta tipărită și online), cât și toate ofertele făcute doar de firma Edil. Edil Imobiliare este cea mai mare agenție imobiliară din Cluj ca număr de angajați și un jucător de două decenii pe piața locală. În ultimii ani s-a rescalat ca un jucător regional prin extinderea treptată către alte comune conexe Clujului și alte orașe din zonă. Articolul structurează analiza despre valorizarea spaţiului urban în Cluj în următoarele capitol: Evoluția prețurilor; Structura ofertei imobiliare; Gradient spațial prețuri; Două imagini diferite: valoarea terenului vs. valoarea construcției.

Piata imobiliara cluj_petrovici

Közelítések 1. Társadalomszerkezetek – kulturális megközelítésben [László Fosztó]

 

This article aims at revealing some socio-structural aspects of two of the fields where our SPAREX research was conducted (Targu Mures and Miercurea-Ciuc). For this it makes appeal to what is known as “cultural theory”. Using the approach developed by Mary Douglas, the article highlights the elements of local social structure and ways in which they are inter-related, focusing on the local community gate-keepers.

kozelites1_foszto